سفارش تبلیغ
صبا ویژن

96/4/30
12:52 عصر

با چند اصطالح موسیقی آسنا شوید

بدست واوموزیک دانلود آهنگ در دسته

با چند اصطالح موسیقی آسنا شوید:

 

Maestro

1 .استاد؛ 2 .رییس نوازندگان، مدیر هیئت موسیقى دانان؛ 3 .رهبر ارکستر

 

Gamma , Scala

گام.

 

Tonico

تُنیک، اولین درجه یا نت از گام ماژور و مینور

آموزشگاه موسیقی محدوده جردن

 

Sensibile

1 .حساس 2 .نُت محسوس یا درجه هفتم گام که مى بایست روى نت تُنیک حل شود.

 

Cello

وجه مص ّغر ویولن ِسل Violoncello

 

Coda

1ُ .دم 2 .بخش پایانى هر قطعه موسیقىیه منظور تحکیم اتمام اهنگ

 

Sordina

صدا خفه کن سازها

 

Repertorio

1.رپرتوار؛ 2 .مجموعه قطعه هاى موسیقى است که تک نواز یا خواننده براى رسیتال یا ارکستر به منظور اجراى کنسرت مهیّا مى کند.

 

Solo

ُسلو ، تنها، تک

 

Sonoro

طنین، ُسنُریته، صدا دهى

آموزشگاه موسیقی شمال تهران