سفارش تبلیغ
صبا ویژن

98/1/22
11:36 صبح

معرفی ساز قره نی یا کلارینت کوچک

بدست واوموزیک دانلود آهنگ در دسته


کلارینت

معرفی ساز قره نی یا کلارینت کوچک

کلارینت کوچک از اهواع سازهای انتقالی است.
رایج ترین نوع کلارین کوچک ساز قره نی است سی بمل است.

نحوه نوشتن نت برای ساز قره نیز ویژگی های خاص خودش را دارد.
کلارینت کوچک در D بسیار کم است و پیشنهاد می شود که تمام قسمتها برای کلارینت Eb نوشته شوند.
کلارینت های Eb و D هر دو دارای سیستم انگشت گذاری یکسانی هستند.

همچنین هنگام نوشتن قطعات برای کلارینت کوچک باید به موارد زیر توجه کرد:

آموزشگاه موسیقی

1- وقتی قرار است نوازنده ی قره نی Bb و یا A بخش دیگری را که برای کلارینت Eb است بنوازد باید فرصت کافی برای تعویض و تنظیم ساز به او داده شود.

2- نواختن کلارینت کوچک از بقیه اعضای خانواده ی کلارینت ها دشوارتر است و هنگام اجرا بهتر است استراحت های زیادتری برای نوازنده در نظر گرفت.

3- ساختمان ساز قره نی به نحوی است که برای نواختن مناطق صوتی بالا طراحی شده است مطمئن ترین نت در منطقه بالا G6 است،
اگرچه نواختن B بالا نیز ممکن است.
منطقه صوتی پایین در کلارینت کوچک کاملا ضعیف استو بهتر است اجرای این منطقه را به کلارینت Bb و یا A واگذار کرد.

4- کلارینت Eb برای سولو در منطقه بالا زیاد به کار برده می شود که بسیارنافذ است.
طبیعت این ساز به نحوی است که با کلارینت های دیگر خوب ترکیب می شود، چه در هوموفونی و یا پلی فونی.
این کلارینت با فلوت، ویولن و حتی ترومپت نیز ترکیب می شود.

5- اجرای استاکاتو با ساز قره نی بسیار صریح و روشن، و اجرای لگا تو بسیار تاثیرگذار است
و اجرای هر گونه تریل و تر مولو نیز امکان پذیر است.
قره نی در تمام مناطق قادر به اجرای هر نوع دینامیکی است، بجز آخرین سوم بزرگ در قسمت بالا .