قرمز سبز آبي خاکستري
آنكه در فراگيريش پرهيزگاري نورزد، خداوند به يكي از اين سه چيزمبتلايش مي كند : يا او را در جواني بميراند يا وي را در روستاها بيفكند و يا به خدمت پادشاه مبتلا گرداند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت